עבור כל שאלה יש לבחור את האפשרות המתאימה. אם יש כמה אופציות אפשריות, בחר הכל. עבור כל אופציה שנבחרה בחר בהופעה של אפשרות זו בכתב היד. זה יכול להיות פחות או יותר בולט בכתב הנבדק. יש לבחור את האפשרות המתאימה לכל סימן בכתב - עד כמה הוא הולט ומודגש מהרמה של 0 - כשהסימן לא מופיע כלל ועד 5 - כשהסימן בולט מאוד בכתב היד. לקבלת מידע נוסף בחר עזרה. אם ברצונך שהנתונים יישמרו עם אפשרות לראותם ולתקנם בפעם אחרת - עלייך להרשם למערכת.
מסגרת ימין בכתיבה בעברית. מאיפה מתחילה הכתיבה. בדוק כמה רחוקה הכתיבה משולים הימניים (בעברית) של נייר.
צרה
select
   רחבה
select
בינונית
select
   צרה מאוד
select
רחבה מאוד
select
שינוי עם הכתיבה במסגרת ימין בדוק איך השוליים הימניים (בעברית) משתנים עם התקדמות הכתיבה החל מחלק דף העליון לתחתון.
מתרחבים
select
   מוצרים
select
לא יציבים
select
   משונן מתרחב מוצר
select
מתרבים ומוצרים במחזוריות
select
שוליים סופיים - מצד שמאל כמה רחוק הכתיבה מסתיימת מהשוליים השמאליים של הדף בעברית.
קרוב
select
   רחוק
select
בינוני
select
   קרוב מאוד
select
שינווי בשוליים הסופיים - מצד שמאל. איך המרחק משתנה מהפינה השמאלית העליונה לפינת שמאלית תחתונה של הדף.
מתרחב
select
   מוצר
select
רגיל
select
   קעור
select
קמור
select
   מסגרת מתפתלת
select
כוון השורה יש לבדוק זאת על נייר חלק בלבד.מתחילת השורה לקראת סוף שורה
ישר
select
   קו עולה
select
עולה חזק
select
   יורד
select
שינווים בכוון הכתיבה אם כותבים על נייר ריק, הקו הוא לא תמיד קו ישר, ונבדוק שינויים מתחילה לסוף שורה.
ירידה בסוף שורה
select
   מתחיל בעליה ואז נופל
select
יורד בפתיחה ואז עולה
select
   מדורג - כל מילה עולה
select
מדורג - כל מילה יורדת
select
מרחק בין השורות. יש לבדוק זאת על נייר ריק ללא שורות. במצב רגיל, אזור תחתון של האות הארוכה כמו 'ך' בשורה אמור להסתיים בסמוך לאזור העליון, כמו אות 'ל' של שורה שמתחת.
מאוד רחב
select
   ברור (רגיל)
select
קטן
select
   אין מרווח כלל
select
פולש לשורה עליונה
select
   פולש לשורה תחתונה
select
רווח בין המילים הכותב הממוצע ישאיר מרווח של בין אות לאות וחצי בין מילה למילה.
צפוף - כאות אחת
select
   רחב - 2 אותיות
select
ממוצע - 1.5 אותיות
select
מרווח בין המילים נשמרהאם המרחק נשמר במקומות שונים של הדף ?
משתנה
select
   קבוע
select
גודל אבסולוטי של הכתב יש למדוד חלקים העליונים, אמצעיים ותחתונים של אותיות מלמעלה למטה 90% זקופות ללא קשר לשיפוע של כתיבה. הוסף את כל שלושת האזורים - העליונים (ב 'ל' או ב 'ט'), נמוך (ב 'ך' 'ן' ) ובינוני ('ב' , 'כ' 'ה'). יש לבדוק בכמה מקומות ולחשב את הממוצע. גודל נורמלי הוא 9 מ"מ (3/8 אינץ').
גדול ( 9mm+)
select
   קטן ( 9mm-)
select
בינוני (9mm, 3/8in)
select
האזור האמצעי של האות בדרך כלל, כל 3 האזורים הם באותו הגודל (בכתב היד של 9 מ"מ שהם 3 מ"מ כל אחד). בדקו אם האזור האמצעי ( אותיות 'ב' , 'כ' 'ה') הוא פחות או יותר דומיננטי לאזורים אחרים (אם כל 3 האזורים הם 9 מ"מ אז האזור האמצעי בינוני הוא 3 מ"מ, אם 12 לאחר מכן 4, וכו')
גבוה ( 3mm+)
select
   נמוך (3mm-)
select
ממוצע (3mm, 1/8in)
select
גודל חלק האות העליון בדרך כלל, כל 3 האזורים הם באותו הגודל (בכתב היד של 9 מ"מ שהם 3 מ"מ כל אחד). בדקו אם האזור העליון ( אותיות 'ל' או ב 'ט') הוא פחות או יותר דומיננטי לאזורים אחרים (אם כל 3 האזורים הם 9 מ"מ אז האזור האמצעי בינוני הוא 3 מ"מ, אם 12 לאחר מכן 4, וכו')
High ( 3mm+)
select
   נמוך   (3mm-)
select
ממוצע   (3mm, 1/8in)
select
גודל האזור התחתון בדרך כלל, כל 3 האזורים הם באותו הגודל (בכתב היד של 9 מ"מ שהם 3 מ"מ כל אחד). בדקו אם האזור התחתון ( אותיות 'ך' , 'ן') הוא פחות או יותר דומיננטי לאזורים אחרים (אם כל 3 האזורים הם 9 מ"מ אז האזור האמצעי בינוני הוא 3 מ"מ, אם 12 לאחר מכן 4, וכו')
גבוה ( 3mm+)
select
   נמוך   (3mm-)
select
ממוצע   (3mm, 1/8in)
select
שינוייפ בגודל אותיות בדוק אם גודל אותיות משתנה מהתחלה ועד סוף העמוד.
משתנה
select
   קבוע
select
אות הראשונה במילה בדוק אם גודל האות הראשונה במילה שונה לעיתים מגודל האותיות העוקבות אחריה
קטנה יותר
select
   גדולה יותר
select
כוון הכתיבה בדוק אם הכוון של הכתיבה הולך קדימה (מימין לשמאל) או שיש אותיות שמסיימות עם תנועה בכיוון הפוך (לימין).
קדימה
select
   אחורה
select
רוחב האותיות. רוחבה של כל אות מוערך כוריאציה של אות רגילה (יש כמובן אותיות רחבות וצרות יותר).
רחבות
select
   צרות
select
ממוצעות
select
שינויים ברוחב האותיות האם אותן אותיות משנות את רוחבן במקומות שונים בדף.
נהיות צרות יותר
select
   נהיות רחבות יותר
select
מחזורי
select
   משתנה
select
קבוע
select
זווית הכתיבה במעלות. השיפוע הממוצע הוא 80 מעלות. אדם שמאלי יכתוב ב 90 מעלות או יותר שמאלה . אז יש להוסיף 10-15 מעלות לזווית נורמלית אדם שמאלי.
ימני   (70)
select
   ימני מאוד   (50)
select
ישר-ימין   (רגיל, 80)
select
   שמאלי   (100)
select
שינויים בזווית כתיבה האם זוית הכתיבה היא קבועה או שיש שינוי תוך כדי הכתיבה בעמוד או במילה.
מעורבב ולא יציב
select
   קבוע
select
גדל לצד ימין
select
   גדל לצד שמאל
select
חיבוריות בין אותיות. כתיבה מחוברת היא כתיבה שבו 4 או יותר אותיות מחוברות יחד בתנועה שוטפת. הפסקות אחרי פיסוק לא נספרות, ואינן משפיעות על ההערכה של חיבוריות
מחוברות
select
   מנותקות
select
מרווח בין אותיות. מרחק נורמלי בין האותיות הוא 1/2 של אות.
רחב
select
   צר
select
ממוצע   (1/2 אות)
select
קביעות במרווח בין אותיות. האם המרחק משתנה במקומות שונים של הדף ?
משתנה
select
   נהיה צר יותר
select
נהיה רחב יותר
select
   קבוע
select
קבוע מאולץ
select
כתב רגיל או מיוחד כתיבה רגילה היא לא נוקשה מדי ולא אקראית מדי בגובה וכיוון. מכיוון שבני האדם הם לא מכונות, אמורה להיות גם מידה של שונות בכתב של אדם בוגר
רגיל
select
   לא רגיל
select
רגיל מדי ומאולץ
select
צורת אותיות. כתיבת 'בית ספר' הן אותיות שאנו לומדים בבית הספר. יש כמה אפשרויות: פישוט (אותיות מופחתות למינימום אפשרי, תוך שמירה על קריאות), מוזנח (אפילו היסודות החשופים הושמטו, מה שהופך את הכתיבה קשה לקריאה), מועשר (צורות שונות הוספו, אבל עדיין קריאות), עמוס יתר (כל מילה באה עם תוספות לאותיות אשר הורסות את הבהירות והקריאות) .
מופשט
select
   מוזנח
select
מורכב ומעושר
select
   עמוס עם קישוטים
select
רגיל
select
תנועת עת בסוף מילה עובי ורזון של כתב. יכול להיות - כתב דק חד עם לחץ נורמליללא הבחנה בין תנועת כתב למעלה ולמטה .הקצוות של מילים או אותיות יהיו נקודות חדות), , ברור (או מוצל, הבחנה בין תנועת כתב מעלה ומטה ), מריחה(אין הבחנה בין כוון כתיבה מעלה ומטה , כתיבה עבה).
חזקה
select
   גדם
select
מריחה
select
לחץ כתיבה. אם יש לך מסמך מקורי, להפוך את הנייר להסתכל. כך נראה את כמות הכח המופעלת בכתיבה.
כבד
select
   חלש
select
ממוצע
select
קביעות הלחץ האם לחץ הכתיבה באותו דף הוא משתנה או קבוע. האם פעם גבוה ופעם נמוך.
משתנה
select
   קבוע
select
צורת החיבוריות בדרך כלל יש כמה צורות של חיבורים באותו הכתב. האפשרויות: לפי 'בית ספר' - (כפי שלמד, מעוגל בחלק העליון והתחתון), מקושט (תוספות לאותיות , קערות ל 2 הכווני), זוויתי (חד), קו גלי, בצורת חוט
לפי מחברת
select
   מקושט בזרים
select
מקמרת
select
   זוויתי
select
קו גלי
select
   חוט
select
חתימה. בדוק את החתימה שבה האדם חותם על מסמכים חשובים, לא כאשר הוא חותם פעמים רבות ביום
הדגשת שם פרטי
select
   הדגשת שם משפחה
select
לא קריא
select
   מאוד קריא
select
מסביב לחתימה.בדוק קוים סביב החתימה
בתוך עיגול
select
   עם קו ישר וחזק מתחת
select
עם קו מוחק
select
שינויים בין החתימה לכתב השווה גודל וככן הכתב מול זה של החתימה
זווית יותר שמאלית בחתימה
select
   זוית יותר ימנית בחתימה
select
חתימה גדולה יותר
select
   חתימה קטנה יותר
select
בגודל שווה
select
עד כמה הכתיבה מהירה. אם אתה לא בטוח לגבי מהירות כתיבה, אלה הם הסימנים של כתיבה מהירה: חיבור טוב של אותיות, צורות גרלנד, מרווח רחב בין אותיות ומילים, לחץ קל באופן עקבי עד בינוני, אי תקינותו, זוית כתיבה באלכסון ימינה, הסוף של המילה נזרקת עם כוון הכתיבה, כתיבה פשוטה, קווים מעלה, תנועה נקייה.
מהירה
select
   איטית
select
ממוצעת
select
רמת הכותב כותבים עם רמה גבוהה כותבים עם מהירות גבוהה, מרווחים ברורים בין מילים, שורות ושוליים (לא רחב מדי ולא צר מדי), אותיות מקוריות
גבוהה
select
   נמוכה
select
ממוצעת
select