אין בכתבה זו משום המלצה להשקיע או לא להשקיע במניה או מדד כלשהו והעושה זאת - פועל על אחריותו בלבד.